Art. 40. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 40. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  40. 3

Informacje dotyczące wkładów oszczędnościowych ludności nie mogą być udzielane przez bank państwowy, chyba że w związku z toczącą się przeciwko wkładcy sprawą karną lub karną skarbową albo sprawą o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów informacji takich zażąda sąd lub prokurator.

3 Art. 40 zmieniony przez art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.