Art. 37. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 37. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  37.

Za zobowiązania banku państwowego z tytułu wkładów oszczędnościowych ludności poręcza Państwo.