Art. 2. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 2. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  2.

Do wykonywania czynności bankowych są uprawnione:

1)
banki państwowe,
2)
banki w formie spółek akcyjnych,
3)
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe

- w zakresie przewidzianym w niniejszym prawie i w przepisach wydanych na jego podstawie.