Art. 1. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 1. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  1.

Do zakresu czynności bankowych należy:

1)
gromadzenie środków pieniężnych jednostek gospodarki narodowej oraz oszczędności pieniężnych ludności,
2)
udzielanie kredytów na potrzeby gospodarcze,
3)
finansowanie inwestycji,
4)
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki narodowej,
5)
obsługa finansowa obrotów z zagranicą.