[Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku] - Art. 81. - Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Dz.U.2021.1062 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  81.  [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku]
1. 
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. 
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1)
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2)
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.