[Współtwórcy utworu audiowizualnego] - Art. 69. - Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Dz.U.2021.1062 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Współtwórcy utworu audiowizualnego] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  69.  [Współtwórcy utworu audiowizualnego]

Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.