[Prawo cytatu] - Art. 29. - Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Dz.U.2021.1062 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Prawo cytatu] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  29.  [Prawo cytatu]

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.