[Rozpowszechnianie utworów za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej. Dozwolony użytek w związku z wykorzystywaniem... - Dz.U.2022.2509 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Rozpowszechnianie utworów za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej. Dozwolony użytek w związku z wykorzystywaniem odbiorników] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
Art.  24.  [Rozpowszechnianie utworów za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej. Dozwolony użytek w związku z wykorzystywaniem odbiorników]
1. 
Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.
2. 
Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
3. 
(uchylony).
4. 
(utracił moc).