[Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych] - Art. 8. - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. - Dz.U.2020.849 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.849 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  8.  [Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych]

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.