Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.849 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  66.  [Skarga do sądu administracyjnego]
1.  Na decyzję Rzecznika przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
2.  Sąd administracyjny rozpatruje skargę niezwłocznie.