Art. 42. - [Rzecznik Praw Pacjenta jako organ administracji rządowej] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  42.  [Rzecznik Praw Pacjenta jako organ administracji rządowej]
1. 
Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
2. 
Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika.
3. 
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej "biurem".