Art. 20. - [Zakres prawa do poszanowania godności i intymności] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  20.  [Zakres prawa do poszanowania godności i intymności]
1. 
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. 
Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.