Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.849 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  20.  [Zakres prawa do poszanowania godności i intymności]
1.  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2.  Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.