[Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych] - Art. 16. - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. - Dz.U.2020.849 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.849 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  16.  [Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych]

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.