[Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą] - Art. 38a. - Prawa... - Dz.U.2020.287 t.j. - OpenLEX

Art. 38a. - [Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  38a.  2 [Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

 Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2 Art. 38a dodany przez art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.