[Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta] - Art. 36. - Prawa konsumenta. - Dz.U.2020.287 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  36.  [Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta]

Konsument nie ponosi kosztów:

1)
świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)
przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
b)
konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
2)
dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a)
konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
b)
konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c)
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.