Art. 31. - [Skutki odstąpienia od umowy] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2759 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  31.  [Skutki odstąpienia od umowy]
1. 
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. 
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.