Art. 28. - [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 6 stycznia 2024 r.
Art.  28.  [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy]

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) 48
 dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)
obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b)
polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
2)
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
48 Art. 28 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.