[Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy] - Art. 28. - Prawa konsumenta. - Dz.U.2020.287 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28.  [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy]

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)
dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2)
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.