Art. 27. - [Termin do odstąpienia od umowy] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  27.  [Termin do odstąpienia od umowy]
1.  47
 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2. 
Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
47 Art. 27 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.