§ 13. - [Wejście w życie] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  13.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.