§ 13. - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.