[Dane gromadzone w ewidencji umów o zarządzanie PPK] - Art. 73. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 73. - [Dane gromadzone w ewidencji umów o zarządzanie PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  73.  [Dane gromadzone w ewidencji umów o zarządzanie PPK]

Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:

1)
numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;
2)
datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
3)
nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
4) 22
 numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;
5)
serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
6)
adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
7)
adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.
22 Art. 73 pkt 4 zmieniony przez art. 125 pkt 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.