[Dane gromadzone w ewidencji podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK] - Art. 72. - Pracownicze plany... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Dane gromadzone w ewidencji podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  72.  [Dane gromadzone w ewidencji podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK]

Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje:

1)
numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;
2)
nazwę podmiotu zatrudniającego;
3) 21
 numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
4)
serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
5)
adres siedziby podmiotu zatrudniającego;
6)
adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego.
21 Art. 72 pkt 3 zmieniony przez art. 125 pkt 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.