[Outsourcing czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK] - Art. 65. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Outsourcing czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  65.  [Outsourcing czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK]

PFR może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć jednemu przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorcom wykonywanie niektórych lub wszystkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK.