[Brak możliwości gromadzenia środków osób niebędących uczestnikami PPK] - Art. 44. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Brak możliwości gromadzenia środków osób niebędących uczestnikami PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  44.  [Brak możliwości gromadzenia środków osób niebędących uczestnikami PPK]

Fundusz zdefiniowanej daty lub subfundusz zdefiniowanej daty może gromadzić wyłącznie środki uczestników PPK.