[Ewidencjonowanie wpłat, wypłat i innych operacji na rachunku PPK; wymagania w zakresie sposobu prowadzenia rachunków PPK] -... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Ewidencjonowanie wpłat, wypłat i innych operacji na rachunku PPK; wymagania w zakresie sposobu prowadzenia rachunków PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  36.  [Ewidencjonowanie wpłat, wypłat i innych operacji na rachunku PPK; wymagania w zakresie sposobu prowadzenia rachunków PPK]
1. 
Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową ewidencjonuje dokonane wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku PPK.
2. 
Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rachunki PPK uczestników PPK w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.