[Wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK] - Art. 11. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  11.  [Wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK]

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.