Art. 7. - Pracownicze ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.85.390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2014 r.
Art.  7. 6

(uchylony).

6 Art. 7 uchylony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.05.169.1419) z dniem 21 września 2005 r.