Art. 5. - Pracownicze ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.85.390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2014 r.
Art.  5.

(skreślony).