Art. 11. - Pracownicze ogrody działkowe. - Dz.U.1996.85.390 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - Pracownicze ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.85.390 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2014 r.
Art.  11.
1. 10
(uchylony).
2.
Decyzja o likwidacji czasowego ogrodu działkowego powinna być wydana co najmniej na rok przed terminem, na który udzielona została lokalizacja. Likwidacja czasowego ogrodu następuje bez odszkodowania.
3. 11
W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje się ogrodem stałym, a nieruchomość zajęta przez ten ogród przechodzi w nieodpłatne użytkowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) na rzecz stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinny ogród działkowy.
10 Art. 11 ust. 1 uchylony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.05.169.1419) z dniem 21 września 2005 r.
11 Art. 11 ust. 3:

- zmieniony przez art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.05.169.1419) z dniem 21 września 2005 r.

- zmieniony przez art. 53 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.40) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 stycznia 2014 r.