Art. 25. - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Art.  25. 

(uchylony).