Art. 2. - [Delegacja ustawowa] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1917 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2023 r.
Art.  2.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1)
określa stanowiska, na których w urzędach wymienionych w art. 1 zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy;
2)
może rozciągnąć w całości lub w części przepisy ustawy na pracowników innych urzędów państwowych niż określone w art. 1.