[Przepis derogacyjny] - Art. 60. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Przepis derogacyjny] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  60.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1593, z późn. zm.).