[Postępowania niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy] - Art. 57. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Postępowania niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  57.  [Postępowania niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy]
1. 
Do postępowań dotyczących naboru wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.