[Sekretarz województwa w okresie przejściowym] - Art. 56. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Sekretarz województwa w okresie przejściowym] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  56.  [Sekretarz województwa w okresie przejściowym]

Do czasu upływu kadencji samorządu województwa, w czasie której trwania niniejsza ustawa weszła w życie, do sekretarza województwa mają zastosowanie przepisy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym składania przez sekretarza gminy oświadczeń o działalności gospodarczej, o umowach cywilnoprawnych oraz oświadczeń o stanie majątkowym.