[Przekształcenie stosunku pracy z mianowania] - Art. 54. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Przekształcenie stosunku pracy z mianowania] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  54.  [Przekształcenie stosunku pracy z mianowania]
1. 
Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 60 przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. 
Do pracowników samorządowych mianowanych stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2.