Art. 46. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  46. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) art. 8 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).