Art. 44. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).