[Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru] - Art. 43b. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 43b. - [Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  43b.  [Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru]
1. 
Stosunki pracy z wyboru w dotychczasowych urzędach gmin, starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich wygasają z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
Wygaśnięcie stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.