[Pracownicy samorządowi jednostek samorządu terytorialnego ulegających przekształceniu] - Art. 43a. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 43a. - [Pracownicy samorządowi jednostek samorządu terytorialnego ulegających przekształceniu] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  43a.  [Pracownicy samorządowi jednostek samorządu terytorialnego ulegających przekształceniu]

Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego stają się pracownikami samorządowymi urzędu nowej jednostki samorządu terytorialnego.