[Odesłanie do przepisów kodeksu pracy] - Art. 43. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Odesłanie do przepisów kodeksu pracy] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  43.  [Odesłanie do przepisów kodeksu pracy]
1. 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
2. 
Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy pracy.