[Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych] - Art. 29. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  29.  [Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych]
1. 
Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
2. 
W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.