[Zakres podmiotowy ustawy] - Art. 2. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zakres podmiotowy ustawy] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  2.  [Zakres podmiotowy ustawy]

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1)
urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2)
starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3)
urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4)
biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5)
biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.