Art. 45. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 45. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  45.
1.
Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody:
1)
pochwała pisemna prezydium rady narodowej,
2)
specjalna nagroda pieniężna,
3)
nagroda rzeczowa.
2.
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być przyznane pracownikowi wyróżnienie przez awansowanie go niezależnie od obowiązujących terminów awansowania.