Art. 38. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 38. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  38.

Czas pracy pracowników objętych niniejszą ustawą regulują odrębne przepisy.