Art. 33. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 33. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  33.
1.
Tworzy się fundusz socjalny w prezydiach rad narodowych.
2.
Rada Ministrów określa zasady tworzenia funduszu socjalnego oraz sposób jego wykorzystania.