Art. 31. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 31. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  31.
1.
Rada Ministrów może przyznać pracownikom również okresowe świadczenia pieniężne, uzależnione od nieprzerwanej pracy w prezydiach rad narodowych.
2.
Świadczenia, o których jest mowa w ust. 1, są wolne od podatku od wynagrodzeń.