Art. 14. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 14. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  14.
1.
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.
2.
Umowa o pracę powinna w szczególności zawierać:
1)
określenie stanowiska, na którym pracownik ma być zatrudniony,
2)
wskazanie rodzaju zawieranej umowy,
3)
ustalenie wysokości wynagrodzenia.
3.
Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawiązuje się z dniem, który został w umowie ustalony jako dzień przystąpienia do pracy.