Art. 46. - [Czas pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku] - Praca na morzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2023 r.
Art.  46.  [Czas pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku]
1. 
Czas pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku może być przedłużony do 14 godzin na dobę i 72 godzin na tydzień, jeżeli po każdym nieprzerwanym okresie takiej pracy, nie dłuższym niż 6 tygodni, marynarzowi zapewnia się co najmniej taki sam okres wolnego od pracy pobytu na lądzie. Za zgodą marynarza okres takiej pracy może być przedłużony do 3 miesięcy.
2. 
Praca w granicach norm określonych w ust. 1 nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, jeżeli liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 miesięcy nie przekroczy sumy tygodniowych norm czasu pracy, obliczonej na podstawie art. 44 ust. 2.