Art. 14. - Praca młodocianych i kobiet.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.65.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.
Art.  14. 9

(uchylony).

9 Art. 14 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.94) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 1951 r.