Art. 9. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  9.

Odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy niniejszej określa prawo karne skarbowe (art. 196-199).