Art. 4. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  4.

Przywóz z zagranicy obligacyj pożyczek premiowych, które w myśl ustawy niniejszej nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego, jest zakazany i będzie traktowany na równi z uczestnictwem w niedozwolonych transakcjach obcokrajowymi papierami premiowymi.